TTHN-TC BẠCH KIM KIM PHÒNG CHỐNG VIÊM PHỔI CẤP.

BANNER_VI_CONG_DONG

- VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.
- VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM PHỔI CẤP CORONA.
- TOÀN THỂ NHÂN VIÊN TTHN-TC BẠCH KIM.
- XIN PHÉP ĐƯỢC ĐEO KHẨU TRANG TRONG QUÁ TRÌNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH.
- MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY.
- XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !